Vesti

Archive for December, 2011

Prva verzija Relpera u produkciji

Danas je sa radom otpočela prva verzija aplikacije za nekretnine Volvox©RELPER.  Aplikacija je dostupna online i omogućava vlasnicima agencija za nekretnine da organizuju svoju ponudu i olakšaju rad sebi i svojim agentima. Prva verzija je razvijena u saradnji sa agencijom Codex koja sa bavi isključivo izdavanjem nekretnina i aplikacija je adaptirana za izdavanje. Ekipa Volvox-a pažljivo prati funkcionisanje aplikacije kako bi prva verzija bila stabilizovana u prvom mesecu produkcije. U planu su proširenja funkcionalnosti kako bi se podržao i rad sa prodajom nekretnina.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →