Vesti

Archive for June, 2015

Verzija 3.0.8.

U novoj verziji programa v3.0.8. dodali smo nove i unapredili postojeće funkcionalnosti, uzimajući u obzir predloge i sugestije korisnika.

Izdvajamo nekoliko novih funkcionalnosti:
Automatsko pronalaženje klijenata za određenu nekretninu – korisnici će pomoću ove opcije biti u mogućnosti da veoma brzo provere da li u svojoj bazi već imaju potencijalnog klijenta za određenu nekretninu. Podsećamo da u programu već postoji opcija da se pomoću sistema za evidenciju zahteva klijenata tj. radnih naloga vrlo lako može proveriti da li u bazi postoji nekretnina koja odgovara zahtevu klijenta. Sada, u novoj verziji, omogućen je i suprotan proces.
(Ove opcije dostupne su korisnicima PROFESSIONAL paketa.)

Nadogradnja radnih naloga i upravljanja klijentima, štampanje radnih naloga  – u cilju udobnijeg i bržeg rada sa klijentima, odnosno organizacije posla putem radnih naloga, unapredili smo neke već postojeće opcije i dodali novu opciju za štampanje radnih naloga.
(Ove opcije dostupne su korisnicima PROFESSIONAL paketa.)

Autocomplete  opcija za unos i pretragu po nazivu ulice – sistem će već nakon prvih unetih slova prepoznati i prikazati naziv ulice, ukoliko postoji u bazi i obezbediti brži rad, ali i smanjiti mogućnost eventualne greške prilikom unosa ili pretrage.
(Opcija je dostupna svim korisnicima.)

Oznaka da li oglas sadrži fotografije  – na listi oglasa sada stoji jasna oznaka da li su za određenu nekretninu unete fotografije.
(Opcija je dostupna svim korisnicima.)

Unapređen filter za pretragu oglasa sa ili bez ugovora o posredovanju – novi filter omogućava da prikažete samo oglase sa ugovorom, oglase bez ugovora kao i sve oglase.
(Opcija je dostupna svim korisnicima.)

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →