Tehnologije

Koje tehnologije koristimo?

 

 Trenutni trendovi u svetu novih tehnologija vode ka virtuelizaciji resursa i pružanju usluga iz cloud okruženja. Cloud okruženje krajnjem korisniku pruža mogućnost lakog pristupa vrlo moćnim resursima bez obzira na to da li korisnik pristupa aplikaciji sa svog računara, iz kancelarija svog poslovnog partnera, iz internet kafea na nekoj udaljenoj lokaciji ili sa svog mobilnog uređaja. RELPER je aplikacija koja koristi web tehnologije kako bi stvorila cloud okruženje za profesionalce iz oblasti nekretnina i na taj način im omogućila lak i efikasan pristup ponudi nekretnina kojom raspolažu i ubrzala njihovo poslovanje.

Osim što krajnjem korisniku daje uvid u njegovu ponudu nekretnina, RELPER je putem XML interfejsa povezan sa nekim od najznačajnijih portala za nekretnine u zemlji. RELPER time znatno štedi vreme svojih korisnika jer omogućava automatsko postavljanje oglasa na sve portale sa kojima je povezan.