Vesti

Archive for Company News

Najmodernija verzija RELPER-a do sada i šta nam ona donosi?

Novo korisničko iskustvo

Sa velikim uzbuđenjem želimo da Vam najavimo novu verziju programa za nekretnine RELPER na kome je naš tim jako vredno radio u poslednjem periodu. Primenili smo savremene tehnologije kako bismo Vam kreirali sasvim novo radno okruženje, još preglednije, prijatnije i jednostavnije od dosadašnjeg. Sem što će Vaš svakodnevni rad u programu biti lakši, naš tim će biti u mogućnosti da u narednom periodu radi na novim funkcionalnostima programa koje ranije nisu bile izvodljive. Tako će već dolazeća verzija, sem samog vizuelnog efekta doneti i poboljašano korisničko iskustvo na mobilnom telefonu kao i sjajne statističke analize. Pošto slika govori više od hiljadu reči u nastavku možete videti novi dizajn programa i steći utisak koliko će od sada biti lakše provoditi sate pored računara ili laptopa dok koristite naš program.

redizajnirano

Mobile friendly

Kao što smo obećali i ovaj vaš predlog smo sproveli u delo i omogućili bolje iskustvo naših korisnika na mobilnom telefonu. Do sada ste takođe, mogli da pristupate našem programu putem telefona, ali novi dizajn donosi totalno drugu dimenziju korišćenja na mobilnom telefonu. Ukratko – obećavamo da ćete doživeti nezaboravno korisničko iskustvo :)

Pored vizuelnih promena i promena vezanih za mobilne uređaje, nova verzija RELPER-a donosi i kontrolnu tablu sa sumiranim informacijama iz Vaše baze o kojima će uskoro biti više reči.  Nastavljamo da slušamo vaše sjajne predloge i unapređujemo RELPER, s toga vas ohrabrujemo da šaljete vaše ideje na marketing@volvox.rs ili putem naše kontakt forme.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Nova verzija Relpera 3.3.1 i šta nam ona donosi?

Korisnicima RELPER-a nova 3.3.1 verzija donosi novine vezane za pretragu.

Sa novom verzijom Relpera nikada lakše nije bilo pronaći neku nekretninu u bazi. Svi korisnici našeg programa imaju mogućnost da uz nekretninu upišu neku specifičnost vezanu za nekretninu (npr. severno orijentisan) i da kada se javi potreba za tim, izvrše pretragu po tom parametru ukoliko imaju kupca koji traži isključivo severno orijentisan stan.

Bitna stavka je da se ova informacija se ne eksportuje na portale, već ostaje u okvirima vaše agencije za internu upotrebu.

 

Vaš RELPER Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Procena rizika – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za posrednike u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Smernice) se donose radi utvrđivanja minimalnog standarda postupanja posrednika koji vrše pretežnu delatnost posredovanja i registrovani su za šifru delatnosti 68.31 – delatnost agencije za nekretnine, kao i druga privredna društva, uključujući društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnike koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu obveznik). Obveznici koriste Smernice pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kliknite ovde i saznajte na koji način možete automatski kreirati procenu rizika ukoliko ste vlasnik ili radite u agenciji za nekretnine.

 

Procena rizika, u skladu sa smernicama, obuhvata 4 osnovne vrste prepoznavanja rizika:

1. Geografski rizik, ili rizik države;
2. Rizik stranke;
3. Rizik transakcije;
4. Rizik usluge;

Postupak procene rizika može se podeliti na čitav niz aktivnosti, ali osnovni delovi tog procesa su identifikacija – prepoznavanje rizika, analiza rizika, evaluacija i upravljanje rizicima.

Faze postupka u proceni rizika su:

1) Prepoznavanje oblasti poslovanja koje su izložene pranju novca i finansiranju terorizma – identifikacija;

Obuhvata identifikovanje stranke, proizvoda, usluga, transakcije i geografskog područja, specifičnog za obveznika i klijenta.

2) Sprovođenje analize rizika sa ciljem utvrđivanja verovatnoće nastanka pranja novca i finansiranja terorizma;

Predstavlja rizike sa kojima se obveznik suočava u analizi verovatnoća, kod nastupa određenih pojava u svom poslovanju i proceni negativnih efekata, koje bi u tom slučaju mogle izazvati određene štete.

3) Evaluacija;

Evaluacija obuhvata upotrebu rezultata do kojih se došlo u analizi rizika, kako bi obveznici definisali prioritete delovanja.

4) Upravljanje rizicima, nadzor nad rizicima i ažuriranje rizika.

Ostvarenom analizom rizika primenjuje se strategija upravljanja rizicima i odgovarajuća poslovna, odnosno primenjuje se odgovarajuća procedura i mehanizam kontrole, kako bi se smanjio ili eliminisao rizik. Procena rizika mora se periodično ažurirati, na osnovu internog sistema nadzora kako bi se utvrdilo da li su se rizici promenili i u kojoj meri je došlo do promene vidova poslovanja i strategije samih obveznika.

U cilju sprečavanja izloženosti negativnim posledicama od pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik mora da izradi analizu rizika koje će sadržati procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju posrednik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije. Saglasno ovoj proceni i svrstavanju stranke, usluge ili transakcije u jednu od kategorija rizičnosti, zavisi i vrsta analize rizika koju je obveznik dužan da obavi, u skladu sa Zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu ili transakciju u kategoriju niskog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, osim slučajeva navedenih u Zakonu, a u skladu sa priznatim međunarodnim standardima.

Cilj Analize procene rizika jeste da se donesu zaključci o korisnicima usluga koji u sistemu poslovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, nose potencijalno viši a koji niži rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Smernice ne propisuju tačan redosled koraka za obveznika kako da sprovede internu procenu rizika, već pomažu da bolje razume rizike na nivou obveznika i daju mu ideju o određenim akcijama koje je potrebno sprovesti.

Kliknite OVDE kako biste otvorili demo nalog i automatski kreirali procenu rizika.

Vaš RELPER Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Automatsko kreiranje procene rizika

Program RELPER Vam omogućava da procenu rizika za svakog klijenta kreirate za samo par sekundi. Program će automatski proračunati faktore rizika na osnovu samo nekoliko klikova na ponuđene odgovore i na taj način značajno uštedeti Vaše vreme i vreme Vaših agenata.

Molimo Vas da kliknete OVDE, kako biste dobili pristup demo nalogu,  u kome ćete automatski kreirati procenu rizika.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Nova verzija 3.2.0 – Kreiranje obrasca o Proceni rizika

Korisnicima RELPER-a nova 3.2.0 verzija donosi novine vezane za već postojeće kreiranje obrasca Procene rizika kao i exportovanje liste potpisanih Ugovora o posredovanju.

Klijenti sa kojima u RELPER-u postoji kreiran Ugovor o posredovanju su upravo klijenti za koje je i omogućeno kreiranje Procene rizika za različite klijente, koje podrazumeva odgovaranje na pitanja koja su definisana u skladu sa Smernicama potpisanim od strane Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija.

Nakon kreiranja Procene i označenih odgovra na sva pitanja, korisnik ima mogućnost preuzimanja procene u PDF formatu, na kojoj se nalaze sve neophodne informacije koje se automatski generišu.

Druga novina koju ova verzija donosi je export liste ugovora u docx formatu, kao i mogućnost exportovanja samo ugovora koji su evidentirani u zadatom perodu.

Vaš RELPER Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Nova verzija 3.1.9 – Napredno kreiranje ugovora o posredovanju

Nova verzija RELPER-a 3.1.9 donosi unapređenje prilikom kreiranja ugovora o posredovanju koja podrazumeva IZMENU SADRŽAJA kreiranog ugovora

Ugovori koji se kreiraju u RELPER-u su u docx formatu, što znači da nakon preuzimanja ugovora korisnik ima mogućnost izmene ugovora u Word-u.
Nakon izvršenih izmena, korisnik klikom na „Postavi ugovor“ nazad u RELPER može sačuvati ovako izmenjen ugovor i svaki naredni put njega može i preuzeti.

Iako je šablon “osnovnog” ugovora prilično detaljan, novina koju ova verzija donosi je i mogućnost da svaka agencija dostavi svoj šablon ugovora o posredovanju. Naš tim će izvršiti implementaciju u bazu čime će omogućiti agenciji da šablon “osnovnog” ugovora bude upravo onakav kakav oni žele.
Ova funkcionalnost će značajno uštedeti vreme jer korisnici neće uvek imati potrebu za izmenama ugovora o posredovanju, već će u potpunosti koristiti svoj šablon.

U pripremi je još jedna nova opcija koja će Vas sigurno obradovati, ali o tome vrlo uskoro…

Novim unapređenjima očekujemo da ćemo postaviti nove standarde bez kojih se teško može zamisliti poslovanje u modernom okruženju i drago nam je da ste i Vi deo toga.

Vaš RELPER tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Nova verzija 3.1.8 – Ugovori o posredovanju

Pored izmena u korisnickom meniju i uvođenja sekcije Potražnja, nova verzija 3.1.8 donosi i novine u vidu uvodenja Ugovora o posredovanju.

  • Adaptacija korisnickog menija:

Kornisnički meni je prilagođen potrebama klijenata, pa sekcija Klijenti sada nosi naziv Potražnja, a dodata je i nova sekcija “Posrednička evidencija”.
Nakon unosa svih informacija i čuvanja nekretnine, korisnici će imati mogućnost kreiranja Ugovora o saradnji.
Ugovor o saradnji se generiše od prethodno unešenih informacija o vlasniku, nekretnini i agenciji. Nakon kreiranja ugovora korisnik ima mogućnost izmene svih prikazanih podataka, kao i mogućnost prikaza Ugovora o saradnji u PDF formatu.

  • Sekcija POTRAŽNJA

U ovoj sekciji korisnik može videti listu svih klijenata (kupaca i zakupaca), ali od sada može videti i listu svih zahteva za nekretnininama.
Nakon unosa potražnje, tj. zahteva klijenta, korisnici takode imaju mogućnost kreiranja Ugovora o saradnji sa kupcem/zakupcem, kao i prikaz Ugovora u PDF formatu.

  • Sekcija POSREDNICKA EVIDENCIJA – EOP

Ova sekcija predstavlja evidenciju svih potpisanih Ugovora o posredovanju u formatu objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije. U ovoj sekciji korisnik može pristupiti svakom Ugovoru i videti njegove detalje.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Počeo sa radom RELPER Forum!

Dragi korisnici,

Kao što znate, naš tim konstantno radi na unapređenju kvaliteta i funkcionalnosti aplikacije. Cilj nam je da Vam Relper bude što efikasniji i omogući da brže i uspešnije poslujete.

Kako bismo svoju energiju fokusirali na stvari koje su Vam najbitnije, stavili smo Vam na raspolaganje rubriku Pomoć koja bi trebalo da olakša našu komunikaciju. Svesni smo da je svaki od korisnika programa u jednom trenutku naišao na problem: možda niste znali kako se koristi neki od modula programa, možda je programu nedostajala funkcionalnost koja Vam je u tom trenutku bila potrebna, ili ste jednostavno naišli na grešku (na žalost niko nije savršen, pa ni Relper).

Takođe smo svesni da u datom trenutku verovatno nemate vremena ili refleks da nam objasnite o čemu se radi i da u većini ovakvih slučajeva naš tim nije ni svestan problema na koji ste naišli. Od sada ćete u okviru rubrike Pomoć, koja je zapravo forum preko koga možemo komunicirati, moći vrlo lako da podelite sve Vaše probleme i ideje vezane za Relper, ali i pronađete odgovore na često postavljena pitanja.

Sa velikim zadovoljstvom ćemo uzeti u obzir sve Vaše primedbe i sugestije kako bismo Relper načinili još boljom aplikacijom za Vaše poslovanje!

Vaš Relper Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Verzija 3.1.1

U verziji 3.1.1  dodali smo nekoliko novih opcija i unapredili neke od postojećih:

  • Dodali smo opciju za unos video materijala uz svaki oglas
  • Unapredili smo opciju za upload svih fotografija jednim klikom.
  • Dodali smo opciju za izbor podataka prilikom štampanja oglasa.
  • Dodali smo novi filter za pretragu oglasa po datumu ažuriranja i datumu unosa
  • Unapredili smo automatsko dodavanje vodenog žiga (watermark) na fotografije oglasa

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Verzija 3.1.0

U ovoj verziji smo unapredili nove funkcionalnosti koje smo predstavili u verziji 3.0.9 i izvršili određene izmene kako bi korišćenje bilo što jednostavnije.
Izvršena su i unapređenja na modulu za automatsko pronalaženje klijenata, bazirana na sugestijama naših korisnika.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 3 123