Vesti

Nova verzija 3.2.0 – Kreiranje obrasca o Proceni rizika

Korisnicima RELPER-a nova 3.2.0 verzija donosi novine vezane za već postojeće kreiranje obrasca Procene rizika kao i exportovanje liste potpisanih Ugovora o posredovanju.

Klijenti sa kojima u RELPER-u postoji kreiran Ugovor o posredovanju su upravo klijenti za koje je i omogućeno kreiranje Procene rizika za različite klijente, koje podrazumeva odgovaranje na pitanja koja su definisana u skladu sa Smernicama potpisanim od strane Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija.

Nakon kreiranja Procene i označenih odgovra na sva pitanja, korisnik ima mogućnost preuzimanja procene u PDF formatu, na kojoj se nalaze sve neophodne informacije koje se automatski generišu.

Druga novina koju ova verzija donosi je export liste ugovora u docx formatu, kao i mogućnost exportovanja samo ugovora koji su evidentirani u zadatom perodu.

Vaš RELPER Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) ↓